Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
Kalendarz spotkań:


Studia obejmują 380 godzin dydaktycznych, realizowanych w trzech semestrach. Zajęcia będą odbywały się w piątki (od godziny 15 do 21) i soboty.

Już na etapie rekrutacji podajemy terminy zjazdów, ponieważ w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wymagana wysoka frekwencja na zajęciach dydaktycznych (ok. 90%). Prosimy zatem, przed podjęciem decyzji o udziale w naszym projekcie, o przeanalizowanie kalendarza zjazdów i zastanowienie się, czy uda się Państwu je pogodzić z innymi obowiązkami.

Zajęcia muszą odbywać się także w piątki (w normalny dzień pracy), ponieważ wartość tych piątkowych godzin (przeliczony wg stawki godzinowej, jaką Państwo otrzymują w formie wynagrodzenia za pracę nauczyciela) będzie stanowił niepieniężny wkład własny jednostek samorządu terytorialnego woj. pomorskiego, który jest wymagany przez Europejski Fundusz Społeczny do realizacji projektu Studia Podyplomowe "ETYKA" (Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty).


SEMESTR I
III - VII 2009 (120 godzin) - 8 zjazdów


13 - 14. 03

27 - 28. 03
17 - 18. 04
24 - 25. 04
15 - 16. 05

29 - 30. 05
26 - 27. 06
30. 06 - 02. 07

SEMESTR II
IX.2009 - I.2010 (130 godzin) - 10 zjazdów


11 - 12.09

25 - 26.09 
02 - 03.10 
16 - 17.10
13 - 14.11
27 - 28.11
04 - 05.12
11 - 12.12
08 - 09.01
22 - 23.01

SEMESTR III
II - VI.2010 (130 godzin) - 9 zjazdów


12 - 13.02

26 - 27.02
05 - 06.03
19 - 20.03
16 - 17.04
14 - 15.05
28 - 29.05
11 - 12.06
28 - 29.06


Ze względu na długi okres planowania, terminy zjazdów mogą ulec zmianie po uzgodnieniu ze studentami.